A- A A+

Systemy jakości

Pharmacy Laboratories dostarcza swoje produkty wyłącznie na rynek farmaceutyczny, stąd od dnia wdrożenia własnej technologii produkcji stawia na rygorystyczne normy zapewnienia jakości i czystości produkcji.

Obecnie firma działa w oparciu o zunifikowany SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ dla suplementów diety, kosmetyków i wyrobów medycznych wg norm:

  • PN-EN ISO 13485:2012 (Wyroby medyczne),
  • PN-EN ISO 22716:2009 (Kosmetyki),
  • PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności (Suplementy diety).

Firma prowadzi swoją działalność w oparciu o zasady:

  • Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) dotyczącej działań, które muszą być podjęte, i warunków higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji i obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo suplementów diety,
  • Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) zapewniającej wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu, jak również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców suplementów diety oraz kosmetyków.

Firma posiada certyfikaty potwierdzające spełnianie dobrych praktyk produkcyjnych (GMP) oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO) wydane przez uznawaną na całym świecie kompetentną jednostkę certyfikującą TÜV Nord, działającą w oparciu o akredytację niemieckiego DAkkS.

 

Otrzymane certyfikaty formalnie potwierdzają spełnianie wymagań określonych w normach oraz zdolność organizacji do wytwarzania produktów na bardzo wysokim poziomie jakościowym, a także przestrzeganie standardów bezpieczeństwa.

 

 

 

« wróć