A- A A+

Zapytanie ofertowe - Ukraina

W celu zapewnienia konkurencyjności i efektywności wydatków ponoszonych przez Pharmacy Laboratories s.c. i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo przedstawia się następujące Zapytanie Ofertowe - Ukraina:

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

   

  Nazwa firmy:
  Pharmacy Laboratories s.c.
  Ul. Wisełki 57
  04 – 830 Warszawa
  e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie notyfikacji, certyfikacji, rejestracji suplementów diety i dermokosmetyków, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych- RYNEK UKRAIŃSKI.

  Poszukujemy firmy, która posiada duże doświadczenie w zakresie notyfikacji, certyfikacji i rejestracji suplementów diety i dermokosmetyków i bardzo dobrą znajomością rynku ukraińskiego. Warunek konieczny.

 3. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: OD 27 LIPCA 2013 ROKU DO GRUDNIA 2014 ROKU

   

 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1.    Oferta może być dostarczona osobiście, drogą email, pocztą tradycyjną.
  2.    Oferty można składać do dnia 30.06.13r.
  3.    Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 2 dni roboczych od daty składania ofert.
  4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych             ofert.
  7.    Zamawiający nie udziela żadnych informacji dotyczących prowadzonego postępowania wyboru ofert.
         Jedyną informację jaką może uzyskać Oferent jest informacja dotycząca szczegółów przedmiotu zamówienia.

 5. OCENA OFERT

   

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1-    Cena 50%
  2-    Znajomość rynku ukraińskiego i zagadnienia rejestracji, notyfikacji i certyfikacji kosmetyków i suplementów diety – 50%

 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

   

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.

 7. DODATKOWE INFORMACJE

   

  Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Kotłowska pod numerem telefonu:
  (+48)883365110 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Warszawa, dnia 11.02.13r


  Zamawiający:

                                  PHARMACY LABORATORIES

« wróć