A- A A+

Zapytanie Ofertowe 2013

W celu zapewnienia konkurencyjności i efektywności wydatków ponoszonych przez Pharmacy Laboratories s.c. i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo przedstawia się następujące Zapytanie Ofertowe.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznej usługi doradczej w zakresie opracowania Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 "Paszport do eksportu" osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. Zm – (11 stycznia 2013 r. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013).

 

Tytuł projektu: "Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Pharmacy Laboratories s.c.

 

Plan Rozwoju Eksportu powinien zawierać następujące elementy:

 1. informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu,
 2. opracowania dotyczące analizy konkurencyjnej przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
 3. opracowania dotyczące wyboru rynków docelowych działalności eksportowej,
 4. opracowania dotyczące badania wybranych rynków docelowych,
 5. opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania
  i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,
 6. analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,
 7. opis celów i strategii eksportowej,
 8. rekomendację rozwoju działalności eksportowej,
 9. wskazanie i uzasadnienie wyboru działań do realizacji przez przedsiębiorcę spośród wymienionych nowelizowanym na obecną chwilę rozporządzeniu
 10. szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych
  do zrealizowania opracowanej strategii
 11. wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.


 

Plan Rozwoju Eksportu powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w kolejnych dwóch latach. Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:

 1. adres oferenta,
 2. datę sporządzenia,
 3. cenę całkowitą netto i brutto,
 4. termin ważności oferty,
 5. warunki i termin płatności,
 6. maksymalny czas realizacji opracowania Planu Rozwoju Eksportu,

Oferta powinna być ważna do dnia : 31 maja 2013 roku z możliwością przedłużenia

Oferta może być przesłana:

 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Za pośrednictwem poczty na adres: 04-830 Warszawa, ul. Wisełki 57

Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie: www.pharmacylaboratories.com/pl/

Termin składania ofert upływa w dniu:15.02.2013 roku

Planowany termin rozstrzygnięcia postępowania i wyłonienie oferenta nie później niż: 22.02.2013

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość punktów

1

Cena

50

2

Termin realizacji

25

3

Płatności

15

4

Inne (w tym lokalizacja, gwarancja)

10

 

Razem

100

Zastrzegamy sobie prawo anulowania lub zmiany niniejszego Zapytania Ofertowego bez podania przyczyn.

 

« wróć