A- A A+

Zapytanie ofertowe- promocja firmy cz.2

W celu zapewnienia konkurencyjności i efektywności wydatków ponoszonych przez Pharmacy Laboratories s.c. i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie i jakościowo przedstawia się następujące Zapytanie Ofertowe:

 1. ZAMAWIAJĄCY

  Nazwa firmy:
  Pharmacy Laboratories s.c.
  ul. Wisełki 57
  04 – 830 Warszawa
  e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obejmujących projekt i przygotowanie folderów promocyjnych asortymentu Spółki na rynek:

   1. czeski
   2. niemiecki
   3. ukraiński
   4. rosyjski
     
 3. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: OD 27 LIPCA 2013 ROKU DO GRUDNIA 2014 ROKU

 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta może być dostarczona osobiście, drogą email, pocztą tradycyjną.
  2. Oferty można składać do dnia 24.04.14r.
  3. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 2 dni roboczych od daty składania
      ofert.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Zamawiający nie udziela żadnych informacji dotyczących prowadzonego postępowania wyboru ofert. Jedyną
      informację jaką może uzyskać Oferent jest informacja dotycząca szczegółów przedmiotu zamówienia.

 5. OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1-    Cena 50%
  2-    Doświadczenie wykonawcy – 50%

 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.

 7. DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Krajewska pod numerem telefonu:
  (+48)883365110 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


  Warszawa, dnia 10.04.14r


  Zamawiający:

                                  PHARMACY LABORATORIES

« wróć