Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - promocja firmy cz.2

 1. ZAMAWIAJĄCY

  Nazwa firmy:
  Pharmacy Laboratories s.c.
  ul. Wisełki 57
  04 – 830 Warszawa
  e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług obejmujących projekt i przygotowanie folderów promocyjnych asortymentu Spółki na rynek:

  1. czeski
  2. niemiecki
  3. ukraiński
  4. rosyjski
 3. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI: OD 27 LIPCA 2013 ROKU DO GRUDNIA 2014 ROKU

 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta może być dostarczona osobiście, drogą email, pocztą tradycyjną.
  2. Oferty można składać do dnia 24.04.14r.
  3. Ocena ofert zostanie dokonana w ciągu 2 dni roboczych od daty składania 
      ofert.
  4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  7. Zamawiający nie udziela żadnych informacji dotyczących prowadzonego postępowania wyboru ofert. Jedyną 
      informację jaką może uzyskać Oferent jest informacja dotycząca szczegółów przedmiotu zamówienia.

 5. OCENA OFERT

  Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  1. Cena 50%
  2. Doświadczenie wykonawcy – 50%

 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY

  O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów telefonicznie.

 7. DODATKOWE INFORMACJE

  Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Krajewska pod numerem telefonu: 
  (+48)883365110 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  Warszawa, dnia 10.04.14r


  Zamawiający:

                                  PHARMACY LABORATORIES

Kontakt

  +48 505 01 01 01
+48 88 33 65 109 (English)

 info@pharmacy.info.pl
 www.pharmacylaboratories.com

  Europe, Pharmacy Laboratories
ul. Wisełki 57
04-830 Warszawa, Poland

Unia Europejska

Dofinansowanie Unii Europejskiej do projektów Pharmacy Laboratories

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi projektów Pharmacy Laboratories współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

© 2017 Pharmacy Laboratories. All Rights Reserved.

Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się